Gala OKTA 2017

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy laureatów konkursu Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Artystycznej OKTA na uroczystą galę oraz rozdanie nagród, które będą mieć miejsce 26 kwietnia o godzinie 12.00 w Poznaniu, na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (ul Szamarzewskiego 89, budynek E).

KONKURS

dla szkoły podstawowej

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Artystycznej (OKTA I) WIĘCEJ

dla szkoły gimnazalnej

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Artystycznej (OKTA I) WIĘCEJ

PATRONAT HONOROWY

SPONSORZY

WYNIKI KONKURSU

OBRADY JURY

KOMITET NAUKOWY

Prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak

Kierownik Zakładu Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej WSE UAM

Przewodniczący komitetu

Prof. UAP dr hab. Izabela Kowalczyk

Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Członkini komitetu

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkini komitetu

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Prodziekan ds. studiów doktoranckich i współpracy międzynarodowej WSE UAM

Członkini komitetu

Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak

Prodziekan ds. studenckich i organizacji kształcenia WSE UAM

Członkini komitetu

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik

Kierownik Zakładu Socjologii Edukacji WSE UAM

Członek komitetu

prof. zw. dr hab. Iwona Chrzanowska

Kierownik Zakładu Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych WSE UAM

Członkini komitetu

prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska

Kierownik Zakładu Edukacji Dziecka WSE UAM

Członkini komitetu

Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska

Kierownk Zakładu Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej WSE UAM

Członkini komitetu

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych WSE UAM

Członek komitetu

Dr Marta Kosińska

Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek w Poznaniu / Instytut Kulturoznawstwa UAM

Członkini komitetu

KARTA ZGŁOSZENIA

DO POBRANIA KARTA

KONTAKT

Adres: ZAKŁAD DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ
Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89 (bud. D), pok. 001
60-568 Poznań
z dopiskiem: OKTA I

Telefon: 61 829 20 63

Email: twojewnuki@amu.edu.pl

OGRANIZATOR

ZAKŁAD DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ
Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89 (bud. D), pok. 001
60-568 Poznań

prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak
Kierownik Zakładu Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej WSE UAM
Email: stepak@amu.edu.pl

mgr Kamil Wnuk
Email: twojewnuki@amu.edu.pl